Timan VPM 3400
Deze werktuigendrager kan, naast vele andere werken, ook worden ingezet voor het ruimen van sneeuw.
Details »
Reform Metrack
Met het gamma Metrac is ook een vlotte winterdienst gegarandeerd. (zie rubriek hellingenmaaiers)
Details »